Welaýatymyzda halkara onkologiýa merkezi gurlar

12.10.2023 37
Welaýatymyzda halkara onkologiýa merkezi gurlar

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow duşenbe güni Aşgabat şäherine iş saparyny amala aşyrdy. Iş saparynyň çäklerinde Gurbanguly Berdimuhamedowa Yslam ösüş bankynyň (YÖB) Türkmenistanyň Mary, Balkan we Lebap welaýatlarynda gurulmagy meýilleşdirilýän halkara onkologiýa merkezleriniň gurluşyklaryny maliýeleşdirmek boýunça öz tekliplerini hödürleýändigi baradaky hoş habar mälim edildi.

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow YÖB bilen ýola goýlan hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmegiň, bilelikdäki taslamalary yzygiderli amala aşyrmagyň wajypdygyny belledi we bu babatda degişli ýolbaşçylara anyk görkezmeleri berdi.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.