Welaýatymyzda pagta açylyp başlady

14.08.2023 75
Welaýatymyzda pagta açylyp başlady

Welaýatymyzyň günorta etraplaryndaky gowaçaly atyzlarda eýýäm pagtalar açylyp, ak hanalar görnüp başlady. 

Iýul ― awgust aýlarynda Gün şöhlesiniň bol bolmagy ekinlere oňyn täsirini ýetirdi. Häzirki günlerde her düýpdäki 24 ― 28 gozanyň 2-3-sinde eýýäm ak hanalar görünýär.

Tutuş ýurdumyzda, şol sanda welaýatymyzda hem güýzüň ilkinji günlerinde pagta ýygymyna guramaçylykly girişiler.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.