Ýokary netijeler gazanylýar

24.08.2023 120
Ýokary netijeler gazanylýar

     Welaýatymyzda möhüm ähmiýetli ýükleri daşamakda, ýolagçylary gatnatmakda ýokary netijeler gazanylýar. Şu ýylyň geçen ýedi adynda welaýat boýunça ýükleriň 60653 müň tonnasy daşalyp, bu görkeziji geçen ýylyň deňeşdirilýän döwründäkiden 3,3 göterim artdy. Şol döwürde ýolagçy gatnadylyşynyň möçberi bolsa 94549,5 müň adama ýetip, geçen ýylyň degişli döwründäkiden 1,1 göterim artdy. Möhüm meselede gowy görkezijileriň gazanylmagyna «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň kärhanalary, demirýolçular saldamly goşant goşýarlar.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.