“Ýollarymyzyň abatlygy-ömrümiziň rahatlygy” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi

20.09.2023 31
“Ýollarymyzyň abatlygy-ömrümiziň rahatlygy” atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşi, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Lebap welaýatynyň Halaç etrap şahamçasy, Halaç etrap polisiýa bölüminiň ýol gözegçilik gullugy bilen bilelikde Halaç etrabynyň 31-nji orta mekdebiniň binýadynda körpeje nesilleriň arasynda “Ýol hereketiniň howpsuzlygy-ömrümiziň rahatlygy” aýlygynda ýaşlaryň ýol hereketiniň kadalaryny doly we dogry berjaý etmek maksady bilen “Ýollarymyzyň abatlygy-ömrümiziň rahatlygy atly wagyz-nesihat çäresi geçirildi. Wagyz-nesihat çäresinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Halaç etrap Geňeşiniň guramaçylyk bölüminiň müdiri G.Amansähedowa, Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý Milli jemgyýetiniň Lebap welaýatynyň Halaç etrabyndaky wekili A.Hojaýew, Halaç etrap polosiýa bölüminiň ýol gözegçilik gullugynyň gözegçisi A.Hudaýnazarow çykyş etdiler.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.