Ýükleri daşamakda we ýolagçylary gatnatmakda işler göwnejaý alnyp barylýar

31.07.2023 47
Ýükleri daşamakda we ýolagçylary gatnatmakda işler göwnejaý alnyp barylýar

     Türkmenabat we Kerki Halkara howa menzilleri arkaly ýükleri daşamakda we ýolagçylary gatnatmakda işler göwnejaý alnyp barylýar. Has takygy, şu ýylyň başyndan bäri Türkmenabat Halkara howa menzili boýunça ýükleriň 542 tonnasy, Kerki Halkara howa menzili boýunça bolsa 115 tonnasy daşaldy. Şeýle-de bu döwürde Türkmenabat Halkara howa menzilinden 129 müň 20 ýolagça, Kerki Halkara howa menzilinden bolsa 34 müň 405 ýolagça döwrebap hyzmatlar gurnaldy. Bu bolsa geçen ýylyň degişli döwründäki görkezijiden ep-esli artykdyr.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.