Ýüplükleriň öndürilişi barha ýokarlanýar

04.09.2023 42
Ýüplükleriň öndürilişi barha ýokarlanýar

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Türkmenabat pagta egriji fabriginde ýokary hilli nah ýüplükleriň öndürilişi barha ýokarlanýar. Fabrikde şu ýylyň başyndan bäri ýokary hilli nah ýüplükleriň 20-lik, 27-lik, 34-lik ýaly görnüşleriniň 4 müň 458 tonnasy öndürildi. Öndürilen önümleriň pul hasabyndaky möçberi bolsa 88 million 217 müň 694 manatlyga deň boldy. Şeýle-de bu döwürde taýýar önümleriň 1 müň 65 tonnasy, pul hasabynda bolsa 22 million 990 müň 117 manatlygy eksporta ugradyldy. Awtomatlaşdyrylan usulda dolandyrylýan bu kärhanada işçi-hünärmenleriň 580-e golaýy zähmet çekýär.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.