Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň hünär-tehniki okuw mekdebi okuwa çagyrýar

04.08.2023
Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň hünär-tehniki okuw mekdebi okuwa çagyrýar

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň hünär-tehniki okuw mekdebi 2023-2024-nji ýyllary üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edilýändigini habar berýär.

 • Teleradio režissýorlyk işi.
 • Teleradiogepleşikleri guramak we taýýarlamak.
 • Ses režissýoryň kömekçisi.
 • Montažyň-režissýory.
 • Telekinooperatorçylyk işi Sport synçysy.
 • Kompýuter montažçy Guramaçy režissýoryň kömekçisi.
 • Maglumatlar ulgamyny dolandyrmak.
 • Buhgalterçilik işi.
 • Teleradiokomunikasiýalar işi.
 • Arhiw işi.
 • Kompýuter oýunlary 3D ölçeginde modelirleme we animasiýa.

Okuwlar tölegli bolup olaryň möhleti 1,5 ýyl (bir ýarym ýyl). Hünär-tehniki okuw mekdebine Türkmenistanyň umumy orta bilimli raýatlary giriş synaglarynyň netijesi boýunça kabul edilýär. Okuwlary doly tamamlan uçurymlara döwlet nusgasyndaky başlangyç hünär bilimi hakynda diplom berilýär.

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň hünär-tehniki okuw mekdebiniň salgysy: Aşgabat şäheriniň (Mäti Kösäýew) köçesiniň 68-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 36-10-09, 36-38-64, 36-09-28.

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.