Syýahatçylyk

Lebaply gandbolçylar Maryda geçirilen ýaryşda üstünlikli çykyş etdiler
Lebaply gandbolçylar Maryda geçirilen ýaryşda üstünlikli çykyş etdiler

Mary şäherinde 2008-nji ýylda doglan we ondan kiçi ýaşly türgenleriň arasynda gandbol boýunça Türkmenistanyň birinjiligi geçirildi. Onda welaýatymyzyň ýaş gandbolçylary üstünlikli çykyş etdiler. Ýaryşda Lebap welaýatynyň oglanlar topary ikinji orny...

13.07.2023 Dowamy


Küşt birinjiliginde bäş ýeňiş
Küşt birinjiliginde bäş ýeňiş

Lebap welaýatynyň wekilleri mekdep toparlarynyň arasynda geçirilen küşt boýunça Türkmenistanyň birinjiliginde diýseň üstünlikli çykyş etdiler. Ýaryş 12 ýaşa hem-de 18 ýaşa çenli küştçüleriň arasynda ýaýbaňlandyryldy. Ýeňijiler dünýä çempionatyna gat...

13.07.2023 Dowamy


Lebaply türgenler Ýörite olimpiadada iki medala mynasyp boldular
Lebaply türgenler Ýörite olimpiadada iki medala mynasyp boldular

     Lebaply türgenleriň birnäçesi Türkmenistanyň Ýörite olimpiýa Milli merkeziniň ýygyndy toparynyň düzüminde Tomusky Ýörite olimpiýa oýunlaryna gatnaşyp, baýrakly orunlaryň birnäçesine mynasyp boldular. Germaniýanyň Berlin şäherinde...

07.07.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.