Syýahatçylyk

Türkmenabatda ýetginjekleriň futbol ýaryşy geçirildi
Türkmenabatda ýetginjekleriň futbol ýaryşy geçirildi

Türkmenabat şäheriniň sport toplumynda 2008 — 2009-njy ýyllarda doglan ýetginjekleriň arasynda futbol ýaryşy geçirildi. Okuwçylaryň tomusky dynç alyş möwsümine bagyşlanyp guralan bu ýaryşa Aşgabat şäheriniň we Mary welaýatynyň hersinden iki, Lebap we...

13.07.2023 Dowamy


Lebaply gandbolçylar Maryda geçirilen ýaryşda üstünlikli çykyş etdiler
Lebaply gandbolçylar Maryda geçirilen ýaryşda üstünlikli çykyş etdiler

Mary şäherinde 2008-nji ýylda doglan we ondan kiçi ýaşly türgenleriň arasynda gandbol boýunça Türkmenistanyň birinjiligi geçirildi. Onda welaýatymyzyň ýaş gandbolçylary üstünlikli çykyş etdiler. Ýaryşda Lebap welaýatynyň oglanlar topary ikinji orny...

13.07.2023 Dowamy


Küşt birinjiliginde bäş ýeňiş
Küşt birinjiliginde bäş ýeňiş

Lebap welaýatynyň wekilleri mekdep toparlarynyň arasynda geçirilen küşt boýunça Türkmenistanyň birinjiliginde diýseň üstünlikli çykyş etdiler. Ýaryş 12 ýaşa hem-de 18 ýaşa çenli küştçüleriň arasynda ýaýbaňlandyryldy. Ýeňijiler dünýä çempionatyna gat...

13.07.2023 Dowamy


Lebaply türgenler Ýörite olimpiadada iki medala mynasyp boldular
Lebaply türgenler Ýörite olimpiadada iki medala mynasyp boldular

     Lebaply türgenleriň birnäçesi Türkmenistanyň Ýörite olimpiýa Milli merkeziniň ýygyndy toparynyň düzüminde Tomusky Ýörite olimpiýa oýunlaryna gatnaşyp, baýrakly orunlaryň birnäçesine mynasyp boldular. Germaniýanyň Berlin şäherinde...

07.07.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.