Syýasat

Yssy howada saglygynyzy goraň!
Yssy howada saglygynyzy goraň!

Şu günler howanyň aşa gyzmagy saglyk yagdaýymyza has ünsli bolmagy talap edýär. Şonuň üçin hem lukmanlar jöwzaly tomusda şu aşakdaky kadalary hökman berjaý etmegi maslahat berýärler: 1. Yssy howada ýeňil, rahat,ara...

14.07.2023 Dowamy


Perzent çeşme bolsa – gözbaşy ata-enedir
Perzent çeşme bolsa – gözbaşy ata-enedir

     Darganata etrabynyň orta mekdeplerinde etrap häkimliginiň, Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Darganata etrap komitetiniň, etrap Polisiýa bölüminiň, etrap hassahanasynyň, etrap Bilim bölüminiň gatnaşmagynda “Perzent çeşme b...

11.07.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.