Sport

"Belarusdan 2023"-den  iki medal
"Belarusdan 2023"-den iki medal

Şu günler Belarus Respublikasynda dowam edýän GDA-nyň II oýunlarynda lebaply dzýudoçylar medallaryň ikisine mynasyp boldular. Zenanlaryň arasynda 40 kilograma çenli agram derejesinde çykyş eden Türkmenabat şäherindäki 10-njy orta mekdebiň okuwçysy...

12.08.2023 Dowamy


Kümüş medala mynasyp boldy
Kümüş medala mynasyp boldy

     Seýdili agyr atletikaçy Ali Babamyradow Belarus Respublikasynda geçirilýän GDA-nyň II oýunlarynda 55 kilograma çenli agram derejesinde çykyş edip, kümüş medala mynasyp boldy. Ştangany silterläp galdyrmak boýunça 95 kilogram agy...

09.08.2023 Dowamy


Küşt boýunça dünýä çempionatynda kümüş medal gazandy
Küşt boýunça dünýä çempionatynda kümüş medal gazandy

Türkmenabat şäheriniň 41-nji orta mekdebiniň 6-njy synp okuwçysy Yhlas Narimanow 7-nji awgusta Aktau şäherinde tamamlanan küşt boýunça mekdepleriň arasyndaky toparlaýyn dünýä çempionatynda ýekelikdäki hasap boýunça kümüş medala mynasyp boldy. Topar...

09.08.2023 Dowamy


Türkmenistanyň kuraş boýunça zenanlar ýygyndysy Türkmenabatda türgenleşýär
Türkmenistanyň kuraş boýunça zenanlar ýygyndysy Türkmenabatda türgenleşýär

Türkmenistanyň kuraş boýunça zenanlar ýygyndysy şu günler baş tälimçi Şirin Kubaýewanyň ýolbaşçylygynda Türkmenabat şäherindäki Köpugurly sport toplumynda türgenleşýär. Tälimçi türgenleşikler üçin gyzlaryň 25-sini çagyrdy. Olaryň agramly bölegi hä...

05.08.2023 Dowamy


Aziýa oýunlarynyň kuraş ýaryşlaryna Lebapdan dört türgen gatnaşar
Aziýa oýunlarynyň kuraş ýaryşlaryna Lebapdan dört türgen gatnaşar

Şu ýylyň sentýabr ― oktýabr aýlarynyň sepgidinde Hytaýda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň kuraş boýunça ýaryşlaryna Lebap welaýatyndan dört türgen gatnaşar. Olaryň üçüsi erkekler, galan üçüsi hem zenan türgenlerdir. Türkmenistanyň erkekler ýygyndysyna...

04.08.2023 Dowamy


Kuraşçylar türgenleşiklere girişdiler
Kuraşçylar türgenleşiklere girişdiler

Kuraş boýunça lebaply türgenleriň bir topary Türkmenistanyň milli ýygyndysynyň hatarynda okuw-türgenleşik ýygnanyşygyna girişdi. Ýurduň zenanlar ýygyndysyna bolsa Lebap welaýatyndan Şirin Kubaýewa tälim berýär. Milli ýygynda iýun aýynda geçirilen...

04.08.2023 Dowamy


Yhlas — üstünligiň çeşmesi
Yhlas — üstünligiň çeşmesi

Türkmenabat şäherindäki 6-njy sport mekdebi sporta höwesek ýaşlaryň 600-e golaýyny öz goýnunda jemleýär. Bu döwrebap desgada olara sportuň tennis, kikboksing, badminton, gylyçlaşmak, stoluň üstünde oýnalýan tennis, boks, dzýudo, erkin göreş görnüşler...

03.08.2023 Dowamy


Türkmen lukmanlary pemberton usulynda ilkinji ortopediki operasiýasyny ýerine ýetirdiler
Türkmen lukmanlary pemberton usulynda ilkinji ortopediki operasiýasyny ýerine ýetirdiler

Türkmen lukmanlary pemberton usulynda ilkinji ortopediki operasiýany ýerine ýetirdiler. Bu operasiýa Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezinde Lebap welaýatynda 5 ýaşly çagada geçirildi. Geçen ýylyň maý aýynda Germaniýanyň “Dritter...

25.07.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.