Sport

Lebaply küştçüler Türkmenistanyň küşt federasiýasynyň kubogyna gatnaşar
Lebaply küştçüler Türkmenistanyň küşt federasiýasynyň kubogyna gatnaşar

Lebaply küştçüler Tükmenistanyň Küşt federasiýasynyň Kubogy ugrundaky ýaryşa gatnaşar. Ýaryş 1 ― 8-nji oktýabr aralygynda Aşgabat şäherinde geçiriler. Oňa gatnaşmaga eýýäm ýurdumyzyň sebitlerinden 90 töweregi adam hasaba alyndy. Şu gezekki ýaryşyň...

29.09.2023 Dowamy


Aziýa oýunlarynyň bürünç medalyna mynasyp boldy
Aziýa oýunlarynyň bürünç medalyna mynasyp boldy

Hytaý Halk Respublikasynyň Hançjou şäherinde geçirilýän Aziýa oýunlarynda sportuň dzýudo görnüşi boýunça 57 kilogram agram derejede Türkmenistana wekilçilik eden köýtendagly türgen Maýsa Pardaýewa türkmen ýygyndysyna ilkinji medaly sowgat etdi. Has t...

28.09.2023 Dowamy


Türkmenabatly dzýudoçy dünýä çempionatynda bürünç medal eýeledi
Türkmenabatly dzýudoçy dünýä çempionatynda bürünç medal eýeledi

Horwatiýada sportuň dzýudo görnüşi boýunça kadetleriň arasynda geçirilýän dünýä çempionatynda türkmenabatly Dilýara Kandymowa uly üstünlik gazandy. Ol 40 kilograma çenli agram derejesinde çykyş edip, bürünç medalyň eýesi boldy. Dilýara Kandymowa T...

31.08.2023 Dowamy


Ikinji halkara üstünligini gazandy
Ikinji halkara üstünligini gazandy

Türkmenabat şäherindäki 13-nji sport mekdebinde tälim alýan 13 ýaşly küştçi Mähri Agamyradowa Russiýanyň Moskwa şäherinde Mihail Botwinnigiň hatyrasyna bagyşlanyp, 14 ýaşa çenli türgenleriň arasynda geçirilen halkara ýaryşda kümüş medala mynasyp bold...

31.08.2023 Dowamy


Ildeşimiz bürünç medala mynasyp boldy
Ildeşimiz bürünç medala mynasyp boldy

     Horwatiýada sportuň dzýudo görnüşi boýunça kadetleriň arasynda geçirilýän dünýä çempionatynda türkmenabatly Dilýara Kandymowa uly üstünlik gazandy. Ol 40 kilograma çenli agram derejesinde çykyş edip, bürünç medalyň eýesi boldy....

25.08.2023 Dowamy


Dünýäniň wise-çempionynyň elinde türgenleşýärler
Dünýäniň wise-çempionynyň elinde türgenleşýärler

Hojambaz etrabyndaky 2-nji sport mekdebinde çagalara kuraş boýunça halkara derejeli sport ussady Nurýagdy Jepbarow tälim berýär. Ol dünýäniň hem wise-çempionydyr. Çagalykdan ussat halypalaryň elinde taplanan tälimçiniň 73 kilogram agram derejesind...

22.08.2023 Dowamy


Türgenleşiklere çagyrylýar
Türgenleşiklere çagyrylýar

     Türkmenabat şäherindäki 8-nji sport mekdebi boks bilen gyzyklanýan 10 ― 11 ýaşly oglan-gyzlary 2023 ― 2024-nji okuw ýyly üçin türgenleşiklere çagyrýar. Türgenleşiklere kabul ediljek çagalardan saglyk ýagdaýy hakynda kepilnama,...

21.08.2023 Dowamy


Sport mekdepleri geljekki pälwanlary gözleýärler
Sport mekdepleri geljekki pälwanlary gözleýärler

     Çärjew etrabynyň bedenterbiýe we sport bölüminiň 1-nji, 2-nji, 3-nji we 4-nji sport mekdepleri 2013 ― 2014-nji ýyllarda doglan oglan-gyzlary türgenleşiklere çagyryp başlady. Bu sport mekdeplerinde çagalara sportuň sambo, dzýudo, k...

21.08.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.