Esasy habarlar

Türkmenistanyň Prezidentine ýurtdaky ilkinji «Wirtual muzeý» barada hasabat berildi
Türkmenistanyň Prezidentine ýurtdaky ilkinji «Wirtual muzeý» barada hasabat berildi

Türkmenistanyň medeniýet ministri A.Şamyradow milletiň Lideriniň ýurduň medeniýet ulgamynda we habar beriş serişdelerinde alyp barylýan işler bilen bagly geçiren iş maslahatynda Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli işe giriz...

30.12.2020 Dowamy


Döwlet Baştutanymyz diplomatik düzümiň duaýýeni bilen wideoduşuşyk geçirdi
Döwlet Baştutanymyz diplomatik düzümiň duaýýeni bilen wideoduşuşyk geçirdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow sanly wideoaragatnaşyk arkaly Türkmenistandaky diplomatik düzümiň duaýýeni, Russiýa Federasiýasynyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Aleksandr Blohin bilen duşuşyk geçirdi. Onlaýn d...

30.12.2020 Dowamy


Lebap welaýatynda Täze ýyl arçasynyň yşygynyň ýakylyş dabarasy bolup geçdi
Lebap welaýatynda Täze ýyl arçasynyň yşygynyň ýakylyş dabarasy bolup geçdi

2020-nji “Türkmenistan –Bitaraplygyň mekany” ýylyny ýokary zähmet üstünlikleri bilen jemleýän Lebap welaýatynda hem Täze ýyl dabarasynyň arzyly myhmanlary Aýazbaba hem-de  Garpamyk Täze ýyl arçasynyň yşygynyň ýakylyş dabaralaryna gatnaşmaga ýurd...

26.12.2020 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2021 Ähli hukuklary goralan.