Esasy habarlar

Watan döwlet elektrik stansiýasy
Watan döwlet elektrik stansiýasy

        Döwletli etrabynyň çäginde ýerleşýän Watan döwlet elektrik stansiýasynda her ýylda elektrik energiýasynyň takmynan, 1-1,5 milliard kilowat sagadyny öndürýär. Kämil desgada ýylyň geçen üç aýynda elektrik energiýasynyň 451,7...

12.04.2022 Dowamy


Türkmenabadyň pamyk egriji fabrigi meýilnamany artygy bilen ýerine ýetirýär
Türkmenabadyň pamyk egriji fabrigi meýilnamany artygy bilen ýerine ýetirýär

          Türkmenabadyň pamyk egriji fabriginde şu ýylyň ilkinji üç aýy üçin bellenilen meýilnama artygy bilen ýerine ýetirildi. Dokmaçylar 45 tonna golaý önümi bellenileninden artyk öndürdiler. Bu ýokary görkeziji göz öňünde...

12.04.2022 Dowamy


Hormata mynasyp daýhan
Hormata mynasyp daýhan

       Kerki etrabynda irki möhletlerde ekilip, endigan gögeriş alnan güýzlik bugdaýlara ideg etmek işleri gyzgalaňly dowam edýär. Bu işde janypkeşlikli zähmet çekýän Osman Söhbetow adyndaky daýhan birleşiginiň 3-nji kärendeçiler...

11.04.2022 Dowamy


Bütindünýä Saglyk güni
Bütindünýä Saglyk güni

       Bütindünýä saglyk gününe bagyşlanan welosipedli ýörişiň badalgasy Amyderýasynyň üstünden gurlan awtomobil köprüsinde berildi. Oňa welaýatymyzyň edaralarynyň, kärhanalarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, türgenler...

08.04.2022 Dowamy


Sagdyn bedenli ýaşlar
Sagdyn bedenli ýaşlar

       Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Çärjew etrap Geňeşi, etrap häkimligi, etrabyň jemgyýetçilik guramalary, etrabyň sport we ýaşlar syýasaty bölümi bilen bilelikde etrabyň 1-nji sport mek...

06.04.2022 Dowamy


Ussat ýüpekçi
Ussat ýüpekçi

      Köýtendag etrabynyñ Garahowuz geñeşliginiñ Garahowuz obasynyñ kärendeçisi Dowlatay Suyunowa 2022-nji ýylyň pille hasyly üçin ýüpek gurçygyny talabalaýyk idedip, gujur-gaýratyny gaýgyrman, welaýatymyzda ilkinji bolup pil pille h...

05.04.2022 Dowamy


“Altyn bürgüt” pomidor hasylynyň 80%-ni eksport edyär
“Altyn bürgüt” pomidor hasylynyň 80%-ni eksport edyär

      Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda ýerleşýän “Altyn bürgüt” hususy kärhanasynda öndürilýän pomidor hasylynyň 80%-den gowragy daşary ýurtlara eksport edilýär, hasylyň galan bölegi bolsa içerki bazarlarda ilata hödürlenýär.  &...

28.03.2022 Dowamy


“Türkmenistan” banky ýyllyk 12% goýum hödürleýär
“Türkmenistan” banky ýyllyk 12% goýum hödürleýär

      “Türkmenistan” döwlet täjirçilik banky “Mähriban zenan” atly täze goýum ýyllyk 12% bilen 1 (bir) ýyl möhlete açyldy.       Täze goýuma 500 (bäş ýüz) manatdan 50 000 (elli müň) manada çenli pul serişdeleri nagt we a...

28.03.2022 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi web saýty © 2020 - 2022 Ähli hukuklary goralan.