Esasy habarlar

Manyly ömrüň beýany
Manyly ömrüň beýany

Lebap welaýatynyň Seýitnazar Seýdi adyndaky döwlet sazly-drama teatrynda Gahryman Arkadagymyzyň «Ömrümiň manysynyň dowamaty» atly täze kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Welaýat häkimliginiň we iri jemgyýetçilik guramalarynyň guramaklarynda geçir...

15.07.2023 Dowamy


Güllerinde gözellik bar
Güllerinde gözellik bar

Türkmenabat şäherindäki «Goşa çynar» toý mekanynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi bilen bilelikde yglan eden «Gülüň owadan» atly bäsleşiginiň welaýat tapgyry geçirildi. Ö...

15.07.2023 Dowamy


«Ýaňlan, Diýarym! ― 2023» telebäsleşiginiň Lebap welaýat tapgyry geçirildi
«Ýaňlan, Diýarym! ― 2023» telebäsleşiginiň Lebap welaýat tapgyry geçirildi

Halaç etrabynyň medeniýet merkeziniň çeper höwesjeň aýdymçysy Saparmyrat Tekäýew bilen Saýat etrabynyň medeniýet merkeziniň çeper höwesjeň aýdymçysy Babajan Rozyýew «Ýaňlan, Diýarym! ― 2023» telebäsleşiginiň Lebap welaýat tapgyrynyň ýeňijileri boldul...

15.07.2023 Dowamy


“Arkadag şäheri – geljegiň şäheri” atly kitabyň tanyşdyrylyş  dabarasy geçirildi
“Arkadag şäheri – geljegiň şäheri” atly kitabyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

          Lebap welaýat häkimliginiň mejlisler zalynda “ Arkadag şäheri – geljegiň şäheri ” atly kitabyň tanyşdyrylyş maslahaty geçirildi. Maslahata welaýatymyzyň häkimi Amangeldiýew Şöhrat Annagurbanowiç, Türkmenistanyň M...

07.07.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.