Ykdysadyýet

Ykdysadyýetde ösüş gazanylýar
Ykdysadyýetde ösüş gazanylýar

Akkumulýator önümçiligi bilen meşhur bolan «Kökçi» hojalyk jemgyýetinde öndürilýän önümler içerki bazary doly üpjün etmek bilen birlikde goňşy döwletlere-de eksport edilýär. Ýurdumyzda akkumulýator öndürmek bilen meşgullanýan «Kökçi» hojalyk jemgy...

15.08.2023 Dowamy


«Berk senagat» bitum mastikasynyň önümçiligini ilerledýär
«Berk senagat» bitum mastikasynyň önümçiligini ilerledýär

Türkmenabat şäherindäki «Berk senagat» hususy kärhanasynda gurluşyk işlerinde zerur bolan bitum mastikasyny öndürmekde ýokary netijeler gazanylýar. Hususy kärhanada her aýda bu zerur gurluşyk önüminiň 25-30 tonna golaýy öndürilýär. Bu ýerde şu ýyl...

15.08.2023 Dowamy


Türkmenabadyň esport topary Dünýä çempionatynyň saýlama ýaryşyna gatnaşar
Türkmenabadyň esport topary Dünýä çempionatynyň saýlama ýaryşyna gatnaşar

     Türkmenabat şäheriniň «Rysgal Esport» topary Türkmenistanyň Elektron sport federasiýasy (TMSeF) tarapyndan 15 ― 20-nji awgust aralygynda geçiriljek ýaryşa gatnaşar. Bu ýaryş, aslynda, dünýä çempionatynyň saýlama tapgyrydyr. Dün...

14.08.2023 Dowamy


Dostlukdaky kärhanada 17,4 müň tonna bugdaý gaýtadan işlenildi
Dostlukdaky kärhanada 17,4 müň tonna bugdaý gaýtadan işlenildi

«Lebapgallaönümleri» önümçilik birleşiginiň Dostluk galla önümleri kärhanasynda şu ýylyň başyndan bäri bugdaýyň 17 müň 408 tonnasy gaýtadan işlenildi. Bu kuwwatly kärhanada unuň 13 müň 56, çöregiň 727, kepegiň 4 müň 24 tonnasy öndürildi. Degişli döwü...

14.08.2023 Dowamy


Önümiň ösüşi artýar
Önümiň ösüşi artýar

     Türkmenabadyň «Ak pamyk» pamyk serişdelerini öndürýän fabriginde lukmançylyk pamygyny we pamyk serişdelerini öndürmekde ýokary netijeler gazanylýar. Fabrigiň önümçiliginde esasy çig mal hökmünde ýurdumyzyň nah ýüplük egriji fabrik...

12.08.2023 Dowamy


Ösüş gazanylýar
Ösüş gazanylýar

     «Türkmengaz» döwlet konserniniň Suwuklandyrylan gazy öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirliginde suwuklandyrylan gazy we gaz kondensatyny öndürmekde netijeli işler durmuşa geçirilýär. Bu ýerde şu ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda...

10.08.2023 Dowamy


Şu ýyl Lebapda 14 desgany açyp, ulanmaga bermek meýilleşdirilýär
Şu ýyl Lebapda 14 desgany açyp, ulanmaga bermek meýilleşdirilýär

Lebap welaýatynda häzirki günlerde möhüm desgalaryň 14-siniň gurluşygy çaltlandyrylan depginlerde alnyp barylýar. Olaryň arasynda Türkmenabat şäheriniň Azatlyk şäherçesinde lagym suwlaryny bir ýere jemlemek üçin lagym sorujy bekedi, «Lebap» sement...

08.08.2023 Dowamy


Meýilnama üstünlikli berjaý edildi
Meýilnama üstünlikli berjaý edildi

Türkmenabat şäherindäki «Demirbetonkonstruksiýa» zawodynda ýurdumyzyň gurluşyk meýdançalary üçin zerur bolan önümleri öndürmekde ýokary netijeler gazanylýar. Kärhanada şu ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda diwar kerpijiniň 189 müň 960 manatlygy, gurluş...

07.08.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.