Ykdysadyýet

Ýüplük önümçiligi artýar
Ýüplük önümçiligi artýar

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň Türkmenabat pagta egriji fabriginde ýokary hilli nah ýüplükleriň öndürilişi barha ýokarlanýar. Fabrikde şu ýylyň başyndan bäri ýokary hilli nah ýüplükleriň 20-lik, 27-lik, 34-lik ýaly görnüşleriniň 4 mü...

11.09.2023 Dowamy


Sement zawodynyň önümlerine içerki we daşarky bazarlarda uly isleg bildirilýär
Sement zawodynyň önümlerine içerki we daşarky bazarlarda uly isleg bildirilýär

Lebap sement zawody Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň öňdebaryjy kärhanalarynyň biridir, kärhananyň taslama kuwwaty ýylda 1 million tonna sement öndürmäge niýetlenendir. Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň çäginde ýerl...

11.09.2023 Dowamy


Himiýa zawodynda 51,5 million manatlyk önüm öndürildi
Himiýa zawodynda 51,5 million manatlyk önüm öndürildi

     Türkmenabadyň S.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawodynda şu ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda 57 million 513 müň 475 manatlyk önüm öndürildi. Geçen döwürde kärhana boýunça fosforly mineral dökünleriň 155 müň tonnadan gowragy, kükürt kis...

08.09.2023 Dowamy


Gur­lu­şyk önüm­le­ri­niň ön­dü­ri­li­şi bar­ha art­ýar
Gur­lu­şyk önüm­le­ri­niň ön­dü­ri­li­şi bar­ha art­ýar

Türk­me­na­bat şä­he­rin­dä­ki «De­mir­be­ton­konst­ruk­si­ýa» kär­ha­na­syn­da ýur­du­my­zyň gur­lu­şyk-gur­na­ma iş­le­rin­de ze­rur bo­lan gur­lu­şyk önüm­le­ri­niň ön­dü­ri­li­şi bar­ha art­dy­ryl­ýar. Kär­ha­na­da şu ýy­lyň ýan­war — aw­gust...

07.09.2023 Dowamy


Gör­ke­zi­ji­den ep-es­li ar­týar
Gör­ke­zi­ji­den ep-es­li ar­týar

We­la­ýat aly­jy­lar jem­gy­ýe­tleri birleşiginde se­kiz aý­lyk iş me­ýil­na­ma­sy üs­tün­lik­li ber­jaý edi­lip, 27 mil­li­on 924 müň 100 ma­nat­lyk iş edil­di. Bu dö­wür­de birleşige de­giş­li bo­lan kär­ha­na­lar­da çö­rek önüm­le­riniň 12 müň...

07.09.2023 Dowamy


Ýedi aýda ýyglan buýan köki 1,6 müň tonnadan geçdi
Ýedi aýda ýyglan buýan köki 1,6 müň tonnadan geçdi

Türkmenabat şäherindäki S.A.Nyýazow adyndaky «Buýan» obasenagat toplumynda buýan köküni we onuň ekstraktyny öndürmekde netijeli işler alnyp barylýar. Toplumda şu ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda 12 million 799 müň 541 manatlyk iş edilip, ýedi aýlyk i...

04.09.2023 Dowamy


2429 million kilowat sagatdan gowrak elektrik energiýasy öndürildi
2429 million kilowat sagatdan gowrak elektrik energiýasy öndürildi

Ýylyň başyndan bäri Lebap welaýaty boýunça elektrik energiýasynyň 2429,7 million kilowat sagady öndürildi we geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 12,5 göterim ösüş depgini üpjün edildi. Şeýle görkezijiler içerki sarp edijileri elektrik e...

30.08.2023 Dowamy


13 milliard manatlyk senagat önümleri öndürildi
13 milliard manatlyk senagat önümleri öndürildi

Üstümizdäki ýylyň geçen döwründe welaýatymyz boýunça öndürilen senagat önümleriniň hereket edýän nyrhlardaky möçberi 13 milliard manatdan gowrak boldy. Şonça möçberdäki önümleriň 3,7 milliard manatdan gowragy bolsa döwlete degişli kärhanalarda önd...

30.08.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.