Ykdysadyýet

Ýükleri daşamakda we ýolagçylary gatnatmakda işler göwnejaý alnyp barylýar
Ýükleri daşamakda we ýolagçylary gatnatmakda işler göwnejaý alnyp barylýar

     Türkmenabat we Kerki Halkara howa menzilleri arkaly ýükleri daşamakda we ýolagçylary gatnatmakda işler göwnejaý alnyp barylýar. Has takygy, şu ýylyň başyndan bäri Türkmenabat Halkara howa menzili boýunça ýükleriň 542 tonnasy, K...

31.07.2023 Dowamy


2,1 milliard kilowat/sagat elektrik energiýasy öndürildi
2,1 milliard kilowat/sagat elektrik energiýasy öndürildi

Şu ýylyň geçen aýlarynda Lebap welaýaty boýunça öndürilen elektrik energiýasy 2,1 milliard kilowat sagada golaý boldy we geçen ýylyň degişli döwrüne görä 17,7 göterim artyş depgini üpjün edildi. Garaşsyzlyk ýyllarynda bu pudak düýpli özgerişlere e...

29.07.2023 Dowamy


Iş meýilnamasyny möhletinden öň ýerine ýetirdiler
Iş meýilnamasyny möhletinden öň ýerine ýetirdiler

     Türkmenabadyň tikin fabriginiň zähmet adamlary şu ýylyň ýedi aýynyň iş meýilnamasyny möhletinden öň ýerine ýetirdiler. Olar şu döwür üçin meýilleşdirilen 20 million 714 müň 592 manatlygyň ýerine eýýäm 25 million manatlykdan gowrak...

29.07.2023 Dowamy


3 million manatlykdan gowrak süýt önümleri öndürildi
3 million manatlykdan gowrak süýt önümleri öndürildi

Lebap açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde şu ýylyň ýanwar — iýun aýlarynda ilatyň gündelik sarp edýän azyk önümleriniň 3 million 81 müň 156 manatlygy öndürilip, meýilnama üstünlikli berjaý edildi. Bu ýerde degişli döwürde gatyk, peýnir, dorog ýal...

27.07.2023 Dowamy


Lebapda alty aýda 11 milliard manatlyga golaý senagat önümleri öndürildi
Lebapda alty aýda 11 milliard manatlyga golaý senagat önümleri öndürildi

     Şu ýylyň birinji ýarymynda Lebap welaýatynda öndürilen senagat önümleriniň möçberi hereket edýän nyrhlarda 10 milliard 967,2 million manada barabar boldy. 2023-nji ýylyň ýanwar ― iýun aýlarynda geçen ýylyň degişli döwri bilen d...

27.07.2023 Dowamy


Hytaýdaky sergä çagyrylýar
Hytaýdaky sergä çagyrylýar

Lebap welaýatynyň hususyýetçileriniň sentýabr aýynda Hytaýda geçiriljek halkara intellektual sergä gatnaşmagy mümkin. Çünki Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň resmi saýty hususy düzümleriň agzalarynyň Hytaýyň günorta-günbatar se...

25.07.2023 Dowamy


«Demirbetonkonstruksiýa» 24,4 million manatlyk önüm öndürdi
«Demirbetonkonstruksiýa» 24,4 million manatlyk önüm öndürdi

Türkmenabat şäherindäki «Demirbetonkonstruksiýa» zawodynda şu ýylyň ýanwar — iýun aýlarynda 24 million 437 müň 745 manatlyk gurluşyk önümleri öndürildi. Has takygy, bu döwürde kerpijiň 189 müň 960 manatlygy, demirbeton önümleriniň 12 müň 900 kub m...

25.07.2023 Dowamy


Galla önümleriniň önümçiliginde ýokary netijeler gazanylýar
Galla önümleriniň önümçiliginde ýokary netijeler gazanylýar

     Türkmenabat galla önümleri kärhanasynda şu ýylyň geçen alty aýynda 18 million 927 müň 165 manatlyk önüm öndürildi. Bu bolsa 46 müň manatlyk önümiň artyk öndürilip, iş meýilnamasynyň 100,2 göterim berjaý edilendigini görkezýär....

24.07.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2023 Ähli hukuklary goralan.