Ykdysadyýet

Önümiň ösüşi artýar
Önümiň ösüşi artýar

     Türkmenabadyň «Ak pamyk» pamyk serişdelerini öndürýän fabriginde lukmançylyk pamygyny we pamyk serişdelerini öndürmekde ýokary netijeler gazanylýar. Fabrigiň önümçiliginde esasy çig mal hökmünde ýurdumyzyň nah ýüplük egriji fabrik...

12.08.2023 Dowamy


Ösüş gazanylýar
Ösüş gazanylýar

     «Türkmengaz» döwlet konserniniň Suwuklandyrylan gazy öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirliginde suwuklandyrylan gazy we gaz kondensatyny öndürmekde netijeli işler durmuşa geçirilýär. Bu ýerde şu ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda...

10.08.2023 Dowamy


Şu ýyl Lebapda 14 desgany açyp, ulanmaga bermek meýilleşdirilýär
Şu ýyl Lebapda 14 desgany açyp, ulanmaga bermek meýilleşdirilýär

Lebap welaýatynda häzirki günlerde möhüm desgalaryň 14-siniň gurluşygy çaltlandyrylan depginlerde alnyp barylýar. Olaryň arasynda Türkmenabat şäheriniň Azatlyk şäherçesinde lagym suwlaryny bir ýere jemlemek üçin lagym sorujy bekedi, «Lebap» sement...

08.08.2023 Dowamy


Meýilnama üstünlikli berjaý edildi
Meýilnama üstünlikli berjaý edildi

Türkmenabat şäherindäki «Demirbetonkonstruksiýa» zawodynda ýurdumyzyň gurluşyk meýdançalary üçin zerur bolan önümleri öndürmekde ýokary netijeler gazanylýar. Kärhanada şu ýylyň ýanwar — iýul aýlarynda diwar kerpijiniň 189 müň 960 manatlygy, gurluş...

07.08.2023 Dowamy


Lebap ýüpegi eksport bazaryndaky ornuny giňeldýär
Lebap ýüpegi eksport bazaryndaky ornuny giňeldýär

Türkmenabadyň ýüpek önümçilik birleşiginde işler ýokary depginde alnyp barylýar. Bu ýerde üstümizdäki ýylyň geçen ýedi aýynda 70 million 97 müň 304 manatlyk önüm öndürildi. Has takygy, şu döwürde çig ýüpegiň 70 tonna golaýy, nah we ýüpek matalaryň...

05.08.2023 Dowamy


Türkmenabatda bir gije-gündizde 10 müň jübüt «Bat» joraplary öndürilýär
Türkmenabatda bir gije-gündizde 10 müň jübüt «Bat» joraplary öndürilýär

     Türkmenabat şäherindäki «Bat» haryt nyşanly jorap önümçiliginde her gije-gündizde 10 müň jübüt jorap öndürilýär. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Atamyrat Jumakulyýewe degişli bolan bu önümçilik k...

03.08.2023 Dowamy


5,5 tonna plastmassa önümleri öndürilýär
5,5 tonna plastmassa önümleri öndürilýär

Türkmenabat şäherindäki «Wepa—Sapa» hususy kärhanasynda halkyň gündelik durmuşynda ulanýan plastmassa önümleriniň öndürilişi barha artdyrylýar. Bu ýerde her aýda 5,5 tonna plastmassa önümleri öndürilýär. Türkiýäniň, Hytaý Halk Respublikasynyň, Italiý...

03.08.2023 Dowamy


«Nurseýit» awtomatlaşdyrylan ulgam arkaly ýüzlerçe tonna gurluşyk serişdelerini öndürdi
«Nurseýit» awtomatlaşdyrylan ulgam arkaly ýüzlerçe tonna gurluşyk serişdelerini öndürdi

     Köýtendag etrabyndaky «Nurseýit» hususy kärhanasynda dag magdanlary gaýtadan işlenilip, gurluşyk önümleriniň dürli görnüşlerini öndürmekde ýokary netijeler gazanylýar. Döwrebap tehnologiýalar ornaşdyrylan bu hususy kärhanada şu...

02.08.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.