Täzelikler

Köýtendagly hususyýetçi pomidor we bolgar burçundan 160 tonna hasyla garaşýar
Köýtendagly hususyýetçi pomidor we bolgar burçundan 160 tonna hasyla garaşýar

Köýtendagly hususyýetçi Rinat Irgaşow 2017-nji ýylda etrabyň «Dostluk» daýhan birleşiginden bölünip berlen 2 gektar ýerde ýyladyşhana gurup, gök önümleriň dürli görnüşlerini ýetişdirýär. Daýhan ýigit işi ilki pomidordyr hyýaryň köp hasyl berýän görnü...

07.11.2023 Dowamy


Türkmenistan, Amyderýanyň suwuny çäkli derejede ulanmak baradaky Teswirnama gol çekdi
Türkmenistan, Amyderýanyň suwuny çäkli derejede ulanmak baradaky Teswirnama gol çekdi

Özbegistanyň paýtagty Daşkent şaherinde, Suw hojalygy boýunça döwletara utgaşdyryjy toparyň mejlisi geçirildi. Onda Türkmenistanyň, Täjigistanyň, Gazagystanyň we Özbegistanyň wekilleri Syrderýanyň we Amyderýanyň basseýnindäki suw howdanlary barada T...

07.11.2023 Dowamy


Türkmenabatda futbol baýramçylygy geçirildi
Türkmenabatda futbol baýramçylygy geçirildi

Türkmenabat şäherindäki 12-nji we 14-nji sport mekdepleriniň binýadynda 2009-njy ýylda doglan ýetginjekleriň arasynda futbol boýunça welaýatymyzyň birinjiligi geçirildi. Oňa Türkmenabat şäheriniň we Kerki, Hojambaz, Darganata, Dänew, Çärjew, Saýat, K...

23.10.2023 Dowamy


Ýangyn söndürijiler öňdäki orunlarda
Ýangyn söndürijiler öňdäki orunlarda

Welaýat Polisiýa müdirliginiň Ýangyn howpsuzlygy bölüminiň işgärleri Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugy tarapyndan geçirilen ýangyn-amaly sport ýaryşyna gatnaşdylar. Ýaryş Mary welaýatynyň Şatlyk şäherinde ge...

23.10.2023 Dowamy


Halaçdaky fabrik 15,4 million manatlyk nah ýüplük eksport etdi
Halaçdaky fabrik 15,4 million manatlyk nah ýüplük eksport etdi

Halajyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky nah-ýüplük egriji fabriginde şu ýylyň başyndan bäri 15 million 486 müň manatlyk önüm Russiýa, Özbegistan, Türkiýe ýaly ýurtlara eksporta ýollanyldy. Şeýle hem bu ýerde ýylyň başyndan bäri 3568 tonna go...

20.10.2023 Dowamy


Lebapda şaly oragy dowam edýär
Lebapda şaly oragy dowam edýär

Lebap welaýatynyň babadaýhanlary şu aýyň 7-sinde şaly oragyna guramaçylykly girişdiler. Eýýäm şaly ekilen meýdanlaryň 150 gektardan gowragynda bereketli hasylyň ilkinji tonnalary ýygnaldy. Şu ýyl hem lebaply ekerançylar 10200 gektar meýdanda azykl...

20.10.2023 Dowamy


Çempionlar belli boldy
Çempionlar belli boldy

Türkmenabat şäherindäki 6-njy sport mekdebinde tennis boýunça ýaşlaryň arasynda welaýatyň çempionaty geçirildi. Oňa 2005—2008-nji, 2009—2010-njy, 2011—2012-nji ýyllarda doglan oglanlar we gyzlar gatnaşdylar. Bäsleşige welaýat merkezinden we Çärjew et...

20.10.2023 Dowamy


Beýik akyldar Magtymguly şahyrlaryň dilinde
Beýik akyldar Magtymguly şahyrlaryň dilinde

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Lebap welaýatynyň Kerki etrap Geňeşi, Kerki etrabynyň hünär tehniki okuw mekdebinde okaýan talyplaryň arasynda 2024-nji ýylda geçiriljek Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli...

20.10.2023 Dowamy

Lebap welaýat häkimliginiň resmi saýty © 2020 - 2024 Ähli hukuklary goralan.